Beweegimpuls voor Basisschool Pius X

~ door Frederique Welten & Sandra van den Berkmortel

Foto vooraankondiging versie 2

Wie kinderen een sportieve en gezonde leefstijl wil aanleren, moet op de basisschool beginnen!

Gymles op school is goed voor de sociale vaardigheden, motoriek en concentratie van kinderen. Bewegen is bovendien hét middel in de strijd tegen overgewicht. Hoe meer positieve ervaringen kinderen op jonge leeftijd opdoen met bewegen, hoe groter de kans dat ze later blijven sporten en er een gezonde levensstijl op nahouden. Kortom, met sporten kun je niet vroeg genoeg beginnen!

Meer beweging op school

Veel van onze leerlingen en hun ouders geven aan behoefte te hebben aan meer beweging op school. Door een krappere formatie en keuzes die we binnen de reguliere begroting hebben moeten maken, ontbreekt het ons op dit moment aan de financiële middelen om een vakleerkracht gym in te kunnen zetten. Dat vinden wij jammer!

Vakleerkracht gym

De huidige gymlessen worden gegeven door bevoegde collega's. Een echte vakleerkracht bewegingsonderwijs kan echter veel meer diepgang en kwaliteit in onze gymlessen brengen en is beter in staat om onderdelen als trampolinespringen in de lessen te verwerken. Wat zouden we onze leerlingen graag een passend en kwalitatief sterk bewegingsprogramma,  waarin het kind echt centraal staat, kunnen aanbieden.

Crowdfunding 

Wij als team en directie van Pius X, de leeringen en ouders, we zijn er allemaal van overtuigd dat een vakdocent gym de kwaliteit van de gymlessen op school verhoogt. Via het Sport Expertise Centrum hebben wij nu de kans om tegen gunstige voorwaarden een kanjer van een vakleerkracht gym in te huren voor één dagdeel per week. De kosten: €4.500 voor de periode van een jaar. Het schoolbudget biedt geen ruimte, maar we vinden het wel belangrijk. Daarom deze crowdfundingactie! Help jij onze leerlingen aan goed bewegingsonderwijs? Doneer en beweeg via social media je netwerk ook tot doneren. De behoefte is groot!