Breinplein voor de Willem-Alexanderschool in Bergen

~ door Bianca Koomen

WTC lab afbeelding

Gun ieder kind een rijke, uitdagende en inspirerende leeromgeving. Een plek waar hun talenten tot ontwikkeling komen.

Wetenschap, techniek en creativiteit op de basisschool

Met de crowdfundingactie voor Breinplein materialen zet het team van de Willem-Alexanderschool de eerste stap naar de realisatie van het innovatieve én duurzame Wetenschap, Techniek en Creatief Lab in Bergen. Nederland krijgt in de toekomst te maken met een enorm tekort aan technisch personeel. Onze samenleving heeft grote behoefte aan technische en creatieve burgers met een sterk oplossend en creatief (denk-)vermogen.

Kinderen hebben een aangeboren nieuwsgierigheid, een grote exploratiedrang en kunnen zich verwonderen over de wereld om hen heen. Zoals over het blazen van een bel of over een lampje dat gaat branden, als je maar het juiste draadje aansluit. Zelfs je tandpasta is techniek. Die verwondering, nieuwsgierigheid en het ontdekkend, onderzoekend en creatief leren zijn uitgangspunten in ons onderwijs.

De basisschoolperiode is dus bij uitstek geschikt om een gedegen en rijke basis te leggen. Met het oog op ‘Jong geleerd, oud gedaan’ kunnen we juist in deze fase kinderen inspireren en enthousiasmeren voor het vak techniek. Sinds augustus 2012 is de Willem-Alexanderschool een TalentenKrachtschool en werken we nauw samen met professor Jelle Jolles en het Centrum Brein en Leren van de VU. Vanaf september 2013 is er een langdurige samenwerking tussen de overkoepelende stichting Tabijn (waar de Willem-Alexanderschool een van de vijfentwintig scholen is) en het centrum Brein en Leren.

WTC lab afbeelding

WT&C Lab

In het Lab worden wetenschaps-, techniek- en creatieve lessen gegeven aan de kinderen van groep 1 tot en met 8. Alfa, bèta en gamma bestaan hier naast elkaar en vullen elkaar aan. Na realisatie wordt het Lab toegankelijk voor alle basisscholen in de regio, PABO studenten en techniekstudenten van HBO, MBO of VMBO. De wetenschapspoot van het Lab wordt onder leiding van Universiteitshoogleraar Neuropsychologie, Jelle Jolles vormgegeven door de VU en het Centrum Brein en Leren.

De ‘Techniekpoot’ wordt uitgewerkt in samenwerking met Techno Challenge van Tatasteel. De ‘Creatieve poot’ van het Lab wordt gevoed door onze samenwerking met Artiance, Centrum voor de Kunsten. Er is een uniek partnerschap tussen het basisonderwijs, het voortgezet-, middelbaar en hoger onderwijs (PABO’s), de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en de arbeidsmarkt. Over de vormgeving en de inhoud van het Lab hebben de kinderen van onze school meegedacht. Ook in verdere uitwerking van de plannen worden kinderen betrokken.

Een goed begin is het halve werk!

Het WT&C Lab is een groot en ambitieus project dat gedeeltelijk met sponsoring, investeerders en crowdfunding tot stand komt. Om onze kinderen nu al in aanraking te laten komen met de leerzame, inspirerende en innovatieve onderdelen ervan, beginnen we met crowdfunding voor 3 deelprojecten. De eerste - geld inzamelen voor Breinpleinmaterialen - past binnen de Wetenschapspoot.

Breinpleinmaterialen? Wat?

De module BREIN! bevat proefjes waarmee de natuurlijke nieuwsgierigheid van basisschoolleerlingen wordt gestimuleerd. Het gaat om ruimtelijk materiaal waarmee gebouwd kan worden, waarmee het logisch redeneren wordt gestimuleerd, maar ook het verbaal denken en communicatie. De module BREIN! heeft het karakter van 'spelen', maar ook 'probleemoplossen' en onderzoeken en wordt door kinderen als aantrekkelijk en 'leuk' gevonden. Kosten: € 1580,00 Bekijk ook dit filmpje eens: www.youtube.com/watch?v=Ws5nk_qYT5M‎

Leonardobrug

Hoe fantastisch zou het zijn als we met elkaar € 2500,00 euro weten in te zamelen. De school zou dan naast de module BREIN ook 2 basispakketten Stocs naturel, 2 basispakketten Stocs rood en 2 wandnetten kunnen aanschaffen, zodat onze leerlingen levensgrote bouwwerken maken. Op die manier maken ze al op jonge leeftijd spelenderwijs kennis met wiskunde, techniek en architectuur.

Breinplein afbeelding 1

In alle activiteiten van de Willem-Alexanderschool is het uitgangspunt dat elk kind diverse mogelijkheden, karaktereigenschappen en talenten heeft. De school stelt zich als doel ieder kind te inspireren en motiveren om zich te ontwikkelen tot wie het kan en wil zijn. Wij zien voor onze leerlingen een toekomst als burgers die met een onderzoekende houding, creatief denken en ondernemerschap hun innovatieve, praktische en actieve bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Bianca Koomen, directeur van de Willem-Alexanderschool en initiatiefneemster tot dit Lab: “Ik gun ieder kind in onze regio een rijke, uitdagende en inspirerende leeromgeving. Een plek waar hun talenten tot ontwikkeling komen en de kinderen inspiratie, kennis en vaardigheden opdoen. Daartoe maken wij een start door als eerste onderdeel van dit project Breinpleinmaterialen en Stocs te crowdfunden. Draagt u er een steentje aan bij?”