Praktijkonderwijs in Cabo Verde

~ door Marizia Ferreira

Praktijkonderwijs internationaal in de spotlights.

Samen met vijf leerlingen uit vijf leerjaren van praktijkschool LMC Pro Talingstraat in Rotterdam ga ik – docente en mentor Marizia Ferreira – dit najaar een week naar de Kaapverdische eilanden om op scholen voorlichting te geven over het nut en belang van goed Praktijkonderwijs. Voor mijn leerlingen wordt deze studiereis de trip van hun leven!

Waarom op studiereis naar Kaapverdië?

In de eerste plaats om Kaapverdische scholen alles te vertellen over praktijkonderwijs en ze kennis te laten maken met leerlingen van onze praktijkschool, zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat de opbrengsten van praktijkonderwijs zijn. Tijdens een eerder bezoek aan de Kaapverdische Eilanden heb ik een aantal scholen bezocht en met docenten en ander onderwijspersoneel uitgebreid gesproken over de enorme behoefte aan een onderwijsvorm die zelfredzaamheid centraal stelt. Zo is het idee geboren om met een aantal leerlingen naar de Kaapverdische eilanden te gaan om presentaties te houden en zo te laten zien wat het Praktijkonderwijs oplevert.

Maar het mes snijdt aan twee kanten. Het studiebezoek is de eerste stap in het internationaliseringstraject tussen onze school en de partnerscholen op Kaapverdië. Tijdens het bezoek verzorgen mijn leerlingen presentaties en geven ze hun leeftijdsgenoten daar lessen die ze zelf op school in Nederland ook kregen. Deze leerlingen  hebben veelal een verlaagd IQ, laag zelfbeeld en meervoudige sociaal-emotionele problematiek. Regelmatig geven zij aan het nut van onderwijs niet in te zien en zich te schamen deel uit te maken van het praktijkonderwijs. Door ze deze succeservaring mee te geven en de focus te leggen op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden brengen we een verandering in hun mindset teweeg.

Verwachte onderwijsimpact

  • Een positieve leerervaring voor zowel onze leerlingen als de leerlingen en docenten op de Kaapverdische eilanden.
  • De leerlingen worden zich bewust van het nut van Praktijkonderwijs en zullen zich dan ook meer gaan inspannen in de klas en tijdens de les.
  • Bewustwording van cultuurverschillen
  • Verbetering van de taal- en schrijfvaardigheid
  • Verbetering van het zelfbeeld van de leerlingen
  • Internationaliseren is over grenzen heen kijken en je wereld vergroten
  • Verbetering van communicatie- en presentatievaardigheden

Wat steken de thuisblijvers hier van op?

Het internationale studiebezoek levert ook leeropbrengsten op voor de leerlingen die thuisblijven. Als onderdeel van dit internationaliseringsproject stellen al mijn leerlingen met elkaar interview vragen op voor docenten, leerlingen en bestuurders, bereiden ze gezamenlijk de presentaties voor en denken ze na over de inhoud van de lessen die tijdens het studiebezoek aan hun Kaapverdische leeftijdsgenoten worden gegeven. In het kader van de crowdfundingcampagne doen ze ervaring op met fondsenwerving. Zo organiseren ze een schoolfeest, sponsorloop en basketbalwedstrijd waarvan de opbrengsten naar de crowdfundingactie gaan. 

Crowdfunding

In totaal is ruim 6.200 euro nodig voor het studiebezoek. In dit bedrag zijn alle de reis- en verblijfkosten opgenomen,  maar ook de voorbereidingskosten, materiaal- en leskosten voor 6 lessen aan 6 klassen van 20 leerlingen van verschillende scholen. Het afgelopen half jaar hebben zamelden we al  3.200 euro in. Nu gaan we voor de laatste 3.000 euro. Doe jij mee met onze reis? Doneer en wordt ooggetuige van de introductie van praktijkonderwijs op Kaapverdië!