Cyberpesten

~ door Cassie Rutters

Think before you type!

Actie geslaagd! Ik ben enorm blij dat het zo snel is gegaan met het cyberpesten project! Hiermee hoop ik al een aantal kinderen, maar ook ouders/verzorgers en leerkrachten te hebben geholpen. Voor mij is dit zeker niet het einde, maar juist een hele mooie start en mooi begin van mijn promotie. Donateurs bedankt!!

Het project is niet meer aan te schaffen via deze website, maar dat betekent niet dat het project niet meer beschikbaar is. Als u nog interesse heeft voor het project dan kunt u mij mailen via: c.rutters@student.fontys.nl<mailto:c.rutters@student.fontys.nl>. Op deze manier kunt u alsnog het project aanschaffen!

Pesten is iets wat al jaren voorkomt op scholen, speelplaatsen en soms zelfs op de werkvloer. De laatste jaren is hier echter een nieuwe vorm van pesten bijgekomen: het cyberpesten.

Deze laatste vorm heeft veel overeenkomsten met het ‘normale’ pesten, echter is het met cyberpesten zo dat het constant doorgevoerd kan worden. Kinderen zijn nergens meer veilig aangezien ze hun telefoon, laptop en andere digitale middelen altijd bij de hand hebben.

Waarom dit project?

Cyberpesten komt helaas steeds vaker voor en voor leerkrachten is dit vaak niet te bevatten. In hun tijd bestond dit nog niet. Dit geldt ook voor veel ouders. Zij zijn hier niet mee opgegroeid, weten niet waar de gevaren liggen en waar ze hun kinderen voor moeten waarschuwen. Ook wordt cyberpesten vaak niet gezien. Het gebeurt niet onder de ogen van de leerkracht maar juist via digitale middelen die voor leerkracht en ouders niet altijd zichtbaar zijn.

In dit project laat ik leerkrachten, ouders en leerlingen kennis maken met vijf verschillende vormen van (social) media. Het gaat het over de mogelijke gevaren die hierbij komen kijken, maar daarnaast worden ook de leuke dingen van de van de verschillende vormen van social media besproken. Wat voor leuke dingen kunnen wel op internet geplaatst worden bijvoorbeeld? Het project is een lessenreeks voor leerkracht en leerlingen waarbij er ook wordt gewerkt aan een positief klassenklimaat.  Als eindopdracht worden de ouders erbij betrokken zodat ook zij meer te weten komen over de verschillende vormen van internetgebruik.

Student PABO

Tijdens mijn studie aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie ben ik de minor Kind, Leren, Media gaan volgen. In deze minor staat het digibord en internet centraal. Hoe kunnen we daar als leerkracht mee om gaan? Vanuit hier ben ik dit cyberpesten project gaan ontwikkelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen steeds jonger actief worden op internet en dat het cyberpesten ook steeds meer toeneemt. Door kinderen goed voor te lichten over het gebruik van internet kunnen ze juist de leuke dingen hiervan meer gaan ervaren.

Crowdfunding

De reden waarom ik gekozen heb voor het gebruik van ‘Geef onderwijs’ is omdat ik zoveel mogelijk leerkrachten en scholen kennis wil laten maken met dit project zodat iedere school het cyberpesten hopelijk steeds meer tegen kan gaan. De opbrengst van dit crowdfundingproject gaat voor een deel naar de Minor Kind, Leren, Media gaan. Zo kunnen toekomstige leerkrachten beter voorgelicht worden over de nieuwe digitale wereld die we met zijn alle ingaan. Op deze manier kunnen leerkrachten de positieve aspecten van het internet gaan gebruiken in hun onderwijs en kunnen ze daarnaast hun leerlingen voorlichten over alles wat met internet te maken heeft.