Een groen schoolplein voor de kinderen van de Montessorischool Soest

~ door Rosanne Los

Afbeelding ontwerp schoolplein

We zijn goed op weg, maar uw hulp is hard nodig!

“De school zelf is voor kinderen te beperkt. Er moet een plein aanwezig zijn waar kinderen vrij kunnen spelen en creatief bezig kunnen zijn. Het moet ook een ontmoetingsplek zijn. Dit is erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind”, aldus Maria Montessori.

Vanuit de gedachtegang van Maria Montessori is het een belangrijk principe dat het kind leert door te spelen: spelen is het werken van een kind. Het schoolplein zoals dat er nu is, sluit daar niet echt bij aan. Daarom willen wij graag van onze stoeptegels af!

Door een commissie, bestaande uit ouders, leerkrachten en een buurtbewoner, is er vorig jaar gestart met het verzamelen en uitwerken van ideeën. Inmiddels ligt er een mooi plan! In het nieuwe plan is onder andere gelet op differentiatie in speelmogelijkheden, een groener en natuurlijker karakter, ontmoeten en ontdekken. Maar om dit plan uit te voeren is er wel veel geld nodig... We hebben als school al een flink bedrag gespaard. Daarnaast hebben we veel sponsoractiviteiten georganiseerd, zoals een Veilingparty voor ouders, De Parade, een Lentemarkt en zijn er heel veel individuele acties van de kinderen geweest. We zijn goed op weg maar desondanks zijn we er nog niet en daarom hebben we uw hulp hard nodig!

Door deze crowdfundingsactie hopen we nog € 5.000,00 aan onze spaarpot voor het groene plein toe te voegen, maar een hoger bedrag is natuurlijk ook welkom :-).

Hoe fijn is het als de kinderen van onze school straks écht kunnen spelen en ontdekken, of gewoon lekker chillen op een bankje. Op een plein voor jong en oud, voor elk wat wils. Los van het feit dat het binnen de Montessori-visie past, dat kinderen zich buiten moeten kunnen verwonderen en echt spelend hun omgeving moeten kunnen verkennen, willen we ook een tegenwicht bieden aan het feit dat kinderen na schooltijd steeds minder buiten spelen. Wij geloven dat wanneer kinderen echt fijn kunnen spelen tijdens schooltijd op ons plein, ze ook gemotiveerder zullen zijn om na schooltijd buiten te spelen. En dat buiten spelen belangrijk is, hoeven we natuurlijk niet uit te leggen!

Spaart u mee? Samen kunnen we dit doen!

Alvast bedankt namens de kinderen van de Montessorischool Soest.