Een nazaat van de Anne Frankboom voor Vlieland

~ door Cees Visser

anne frank boom.512x0 is

Een boom met een verhaal. Een boom om van te leren. Een boom om bij stil te staan. Door Vlieland en voor Vlieland.

In 2020 herdacht ook Vlieland het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden.

Symbolisch wilden we toen voor de school een nazaat van de Anne Frankboom plaatsen. De Anne Frankboom is de boom die Anne Frank beschrijft in haar dagboek "Het Achterhuis" en staat symbool voor veel dingen.

Door Corona is de boom er niet gekomen. Maar wij vinden het mooi om de boom in 2021 wel te planten. Staande als symbool voor hernieuwde vrijheid als we straks uit het Coronatijdperk zijn en natuurlijk als symbool voor dat waar wij op 4 en 5 mei aan denken en waar het eiland altijd ontzettend bij betrokken is: het einde van de Tweede Wereldoorlog en de gewonnen vrijheid. 

De nazaat van de Anne Frank boom heeft een grote symbolische waarde. De boom is een nazaat van de boom waar Anne Frank op uitkeek in een uitzichtloze periode, maar de boom gaf haar hoop. We willen de boom op een centrale plek voor school plaatsen een plek waar deze door veel mensen gezien en bezocht kan worden. De boom zal betrokken worden bij de lessen en de herdenkingen. De boom zal dus jarenlang symbool staan voor het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en kan betrokken worden bij de 4 en 5 mei herdenking op Vlieland. 

Kortom, een boom met een verhaal door Vlieland en voor Vlieland!