Farel Academy Model United Nations

~ door FAMUN Team

FAMUN 2016, Where the world is ours!

In Februari 2016 zal er op het Farel College in Amersfoort FAMUN 2016 plaatsvinden, een driedaagse debatconferentie waar scholieren uit de hele wereld zullen debatteren over wereldwijd erkende problemen.

Wat is een MUN?
MUN is een afkorting voor Model United Nations en is een conferentie die plaatsvindt op scholen en universiteiten wereldwijd waarin de voertaal Engels is. Het is een nabootsing van een Verenigde Naties-vergadering waarin scholieren de rol van diplomaat van verschillende landen in verschillende organen van de VN op zich nemen. In deze rol verdiepen zij zich door intensief onderzoek te doen in van tevoren vastgestelde onderwerpen. Tijdens een MUN worden verschillende vaardigheden ontwikkeld waaronder spreken voor een grote groep mensen in debatvorm en in een vreemde taal, omgaan met verschillende culturen en nieuwe mensen, onderhandelen, kritisch denken, teamwork, leiderschapsvaardigheden en het objectief bekijken en analyseren van een kwestie. De gehele conferentie wordt georganiseerd door middelbare scholieren en is toegankelijk voor binnenlandse -en buitenlandse scholieren als deelnemers.

Voordelen

  • Verbeteren van de Engelse taalvaardigheden.
  • Een MUN is de ideale omgeving om debat- en sprekerskwaliteiten te ontwikkelen voor een comité of de gehele Algemene Vergadering.
  • Kennismaken met nieuwe culturen en hun kijk op de wereld ontdekken.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden zoals het analyseren van een kwestie, onderhandelen en kritisch denken.
  • Trainen van  onderzoek doen vanuit het perspectief van een ander land.
  • Ontwikkeling van levenslange vriendschappen en (internationale) contacten.

Over FAMUN

Farel Academy Model United Nations, ofwel FAMUN, is een driedaagse MUN-conferentie die zal plaatsvinden op de Farel Academy te Amersfoort van 11 tot en met 13 februari 2016. Gedurende dit weekend zullen vanuit de hele wereld scholieren wereldwijde kwesties bespreken en pogen (fictief) op te lossen.

De afgelopen maanden, en uiteraard ook op dit moment, zijn wij, een groep van 22 scholieren uit 3, 4, 5, 6 vwo van het Farel College Amersfoort enorm druk bezig geweest om voorbereidingen te treffen voor de conferentie.

Alle deelnemers zullen worden ondergebracht in gastgezinnen of voor een kleine extra bijdrage in hostel Stayokay in Soest. Het weekend zal gepast geopend en gesloten worden met ceremonies met inspirerende sprekers.

Gedurende het weekend verwachten wij ruim 250 gasten van over de hele wereld te verwelkomen op de Farel Academy en het Farel College.

Kijk ook eens op onze website, www.famun.nl, of volg FAMUN op Facebook (FAMUN) of op Instagram en Twitter (@FAMUN2016)!

Financieren

Om de conferentie aantrekkelijk te houden voor scholieren hebben wij extreem lage deelnemerskosten van €65,-. Hierdoor is het financieren van de conferentie het enige probleem dat wij tegenkomen ondanks al het enthousiasme dat er is. Via deze crowdfundingsactie hopen wij een deel van het gat in de begroting te dichten, en dat kan uiteraard niet zonder uw hulp!

Het geld dat u doneert zal onder andere naar benodigdheden voor de deelnemers (badges, conferentiemappen, etc.), studiebeurzen en de hosting van de website gaan.

Door te doneren en dit initiatief te delen met uw netwerk, helpt u ons enorm en draagt u bij aan het creëren van een eeuwige herinnering en onbetaalbare leerervaring. Help ons FAMUN 2016 werkelijkheid te laten worden!