Fijn nieuw plein voor OBS Martenaskoalle en CBS Mooitaki

~ door Arnaud Ladenius

Bitgummole

Een plein met beweegruimte! Kunnen we u "bewegen" om te doneren?

Bewegen is belangrijk!

Dit is het uitgangspunt geweest om tot een prachtig ontwerp te komen voor het nieuwe plein bij het nieuwe gebouw waar de scholen Mooitaki en Martenaskoalle in gevestigd zijn!

De oppervlakte van het plein is behoorlijk te noemen. Om de kinderen uit te dagen tot bewegen te komen, hebben we een partner gezocht om ons te helpen bij het ontwerpen van het plein en om dit later uit te voeren. Uitgangspunt was dat er ruimte zou zijn om te sporten, maar ook voldoende ruimte zou zijn om te bewegen waarbij de fantasie van de leerlingen wordt aangesproken, dus toestellen waarbij de kinderen zelf kunnen bedenken hoe ze er op willen spelen.

In de ontwerp fase is rekening gehouden met het feit dat in Bitgummole al een prachtige speeltuin is. Dit om te voorkomen dat een van beide weinig tot niet meer gebruikt zal gaan worden.

Het nieuwe schoolplein zal niet alleen tijdens schooltijden toegankelijk zijn, maar ook na schooltijd mogen de kinderen gebruik maken van deze ruimte. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van de kinderen in de dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum!

Om de plannen te realiseren is een behoorlijk bedrag nodig. Er zijn verschillende fondsen aangeschreven. Om de begroting rond te krijgen hebben we ook deze crowdfundingsactie opgestart.

Hierbij vragen we aan iedereen die maar wil, een bedrag te doneren. Dit kan al vanaf € 5,00!

Personen of bedrijven die € 200,00 of meer doneren, komen met de naam (van het bedrijf) op een bord wat voor aan bij het plein zal worden geplaatst!

Maar tussen die € 5,00 en € 200,00 zijn er uiteraard ook nog diverse donatiebedragen mogelijk. 

Wij hopen op uw gift! Alvast heel hartelijk dank!

Team Martenaskoalle en Team Mooitaki!