Fijn nieuw plein voor OBS Martenaskoalle en CBS Mooitaki

~ door Arnaud Ladenius

Update 2 - Fijn nieuw plein

10 maanden geleden

De crowdfundingsactie is inmiddels afgerond. En met resultaat!

Vooral in de afgelopen week is er ontzettend veel gedoneerd.

We hebben 100 % van het doelbedrag ingezameld!

Dankzij u!! Wat fantastisch!

TIGE TANK aan alle donateurs!

Het ingezamelde bedrag wordt aangewend om het schoolplein, wat al voor 2/3e  gerealiseerd is, verder te realiseren volgens plan tijdens de zomervakantie.

Na de zomervakantie zal het plein “af” zijn.

Dus zodra het nieuwe schooljaar start, kan er volop gespeeld en gesport worden met genoeg “beweegruimte” voor iedereen!

Bent u één van onze donateurs en heeft u recht op één of meer tegenprestaties?

Wij nemen contact met u op via uw mailadres en hopen direct na de zomervakantie u te verblijden met onze tegenprestaties. Houd uw mail dus goed in de gaten!

 

Vriendelijke groet,

Arnaud Ladenius

Crowdfundingsteam “Fijn nieuw plein”

Update 1 - Fijn nieuw plein

11 maanden geleden

Hier een update van de crowdfunding voor een fijn nieuw plein!

De crowdfunding heeft na ruim vier weken de teller al laten oplopen naar € 2.000,00!!

Wat geweldig!!

Aan alle donateurs die hebben geholpen om op deze tussenstand uit te komen: TIGE TANK!!!

Om het plein zo fijn mogelijk te maken, hopen wij wel op nog meer donaties J

Daarom kan het zomaar zo zijn dat er een flyer op uw deurmat lag over onze plannen voor dat fijne plein of dat u als bedrijf zo’n flyer uitgereikt kreeg.

Want hoe meer donaties, hoe fijner het plein! Des te meer zal er te spelen, te bewegen en te ontdekken zijn. En dat is precies wat wij alle kinderen van onze scholen en in de buurt willen geven en bieden.

Het zou fantastisch zijn als dat lukt door met elkaar hiervoor te crowdfunden.

Heeft u nog niet gedoneerd of kent u iemand die nog niet heeft gedoneerd? Wij hopen dat wij met dit bericht u alsnog kunnen “bewegen” om te doneren!

TIGE TANK namens alle (toekomstige) leerlingen van OBS Martenaskoalle en CBS Mooitaki!!!

 

Vriendelijke groet,

Arnaud Ladenius 

Crowdfundingsteam "Fijn nieuw plein"