Het Barnevelds - Kies voor Keuze

~ door Adriaan Pouw

Header crowdfunding pagina

Kies vandaag voor de school van morgen

Uit onderzoek is gebleken dat er in de gemeente Barneveld behoefte is aan meer scholen voor voortgezet onderwijs en dat er vraag is naar meer keuze buiten het huidige aanbod. Zodra een officiële directe enquête uitwijst dat er voldoende belangstelling voor de school in Barneveld is, kan de initiatiefgroep een aanvraag indienen bij DUO. Wordt de aanvraag verder gehonoreerd, dan zal de gemeente Barneveld plannen maken voor huisvesting van Het Barnevelds. Wij, een initiatiefgroep bestaande uit ervaren en betrokken docenten, zetten ons hiervoor in. 

Zo komt er:

 • Meer diversiteit in voortgezet onderwijs.
 • Meer keuze voor ouders.
 • Meer aansluiting bij het reeds vernieuwende basisonderwijs.
 • Een doorgaande leerlijn voor leerlingen van (2) 4 tot 17 jaar. De belangstelling is er en moet nu vastgelegd worden door een peiling.

Hoe werkt een officiële directe enquête?

 • Via een anonieme vragenlijst bestemd voor ouders van leerlingen uit groep 7.
 • Een erkend bureau zet deze uit in een straal van 10 kilometer rondom het centrum van Barneveld.
 • De verwerkte lijst wordt hierna aangeboden aan een aan de overheid verbonden instantie (DUO). 

De vraag naar een school voor voortgezet onderwijs met een openbaar karakter in Barneveld is groot. Momenteel wordt er alleen christelijk onderwijs gefaciliteerd. Humanistische VO school Het Barnevelds brengt hier verandering in! Ons onderwijs staat voor democratie, persoonlijke groei en betrokkenheid bij de samenleving. Deze waarden worden zowel in, als naast het verplichte onderwijsprogramma op het Barnevelds doorgevoerd. Enkele voorbeelden van de dagelijkse lespraktijk zijn:

 • Samen het nieuws van de dag lezen en hierop reflecteren.
 • Schaakonderwijs, ter ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden.
 • Bewegend leren/positief effect op gedrag en concentratie.
 • Herstelrecht bij conflicten/geen schuldige aanwijzen maar consensus vinden.
 • Aanknopingspunten zoeken bij de verschillende vakken/in context plaatsen.
 • Ontdekkend leren/van en met elkaar. Waar mogelijk, worden de vakken in de context van de samenleving, Europa & de wereld geplaatst om zodoende het nut in te zien.
 • Aanzet tot tweetalig onderwijs.

Na groen licht voor de start van de nieuwe school:

 • Voorziet de gemeente Barneveld in behuizing.
 • Worden de kosten van materiaal en personeel met behulp van subsidie van de Rijksoverheid ingevuld.

Echter, voor de financiering van (ca. € 25.000) het tot stand komen, het uitvoeren en het in kaart brengen van de directe enquête, zijn geen subsidies of fondsen beschikbaar. Help mee om in Barneveld een humanistische school met een openbaar karakter van de grond te tillen. Geef gul om de enquête die bestaansrecht moet aantonen, te financieren. Als tegenprestatie biedt Het Barnevelds onderwijs in ontwikkeling met als doel een goede aansluiting op vervolgonderwijs en persoonlijk succes in de 21e eeuw.

- Uw kind is dit waard! -

Bent u een ouder met een kind in de doelgroep? Bent u de verantwoordelijke binnen een bedrijf of organisatie en draagt u dit initiatief een warm hart toe? Doneer vandaag voor de school van morgen! De docenten van Het Barnevelds zetten zich voor 100% in om de keus voor deze keuze tastbaar te maken.