Het Barnevelds - Kies voor Keuze

~ door Adriaan Pouw

12 donateurs ondersteunen dit project. Een aantal van hen legt hieronder uit waarom.

  • 11 personen

  • Een donateur zegt: “Saamhorigheid door een respectvolle diversiteit. ”
  • Een donateur zegt: “HOERA, EINDELIJK MEER KEUZE!”
  • Een donateur zegt: “Uit onderzoek is gebleken dat minder dan de helft van de Barnevelders 's zondags naar de kerk gaat. Toch is er alleen voortgezet onderwijs op protestants christelijke grondslag. Barnevelders verdienen de mogelijkheid ook voortgezet onderwijs te kunnen volgen in Barneveld dat niet op protestants christelijke grondslag is gebaseerd.”
  • 1 organisatie

  • Samen voor een nieuwe school ! zegt: “Een nieuwe school voor de banen van de toekomst. Voor jonge mensen die zich bewust moeten worden dat zij alleen echt wat voor hunzelf en anderen kunnen betekenen als ze op een verantwoorde manier met alle vernieuwingen om leren gaan en daar vooral hun eigenheid niet zullen verliezen .”