De kafkathermometer

~ door Arjan Widlak, Joëlle Smout & Marit Lüschen

Onnodige bureaucratie in het passend onderwijs bestrijden.

Passend onderwijs is nu bijna anderhalf jaar geleden gestart. Eén van de doelen van passend onderwijs was het verminderen van onnodige bureaucratie in het onderwijs. Of de bureaucratie in het onderwijs nou echt verminderd is, is na anderhalf jaar nog niet duidelijk. De Kafkabrigade heeft gesproken met leraren, zorgcoördinatoren en onderwijsorganisaties en concludeerde dat het onderwijs niet goed kan verbeteren als we niet weten waar we staan. Daar hebben we een oplossing voor! De Kafkathermometer meet wat de stand van zaken is rond onnodige bureaucratie.  De resultaten van de Thermometer bieden praktische handvatten om te verbeteren: voor professionals, scholen en samenwerkingsverbanden. Zodat professionals zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan wat er echt toe doet: goed onderwijs geven en goede ondersteuning bieden. Zo kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

De Kafkathermometer

De Kafkathermometer is een digitale enquete die onnodige bureaucratie in kaart brengt. De Thermometer wordt uitgezet op de Dag van de Zorgcoördinator op 18 november. Ook wordt de Thermometer verspreid onder andere professionals in het voortgezet onderwijs en het MBO, via LinkedIn en email. Er zijn twee varianten van de Thermometer:

Voor het voortgezet onderwijs: https://nl.surveymonkey.com/r/kafkathermometer-VO

Voor het MBO: https://nl.surveymonkey.com/r/kafkathermometer-MBO

Het uitzetten van de enquete en vooral het analyseren van de resultaten kost tijd en geld. Het ingezamelde geld wordt gebruikt om daarvoor mankracht in te zetten. Die mankracht wordt ingezet door de Kafkabrigade.

Urgent

Onderwijs is de basis van onze samenleving. Daarom is het onwenselijk dat professionals in het onderwijs worden belemmerd in hun werk door onnodige bureaucratie. Via de 'Kafkathermometer' kunnen professionals aangeven of en met welke onnodige bureaucratie zij te maken hebben. De Kafkathermometer is een onafhankelijke enquete. De resultaten van de Thermometer bieden aanknopingspunten om de onnodige bureaucratie in het (passend) onderwijs aan te pakken, vanuit het perspectief van de professionals op school. Daardoor kunnen professionals weer focussen op waar het om draait: goed onderwijs op school. 

Onderwijsimpact

De resultaten van de Kafkathermometer bieden praktische handvatten om onnodige bureaucratie aan te pakken. Daarmee krijgen professionals in het onderwijs, scholen en samenwerkingsverbanden handelingsperspectief. Voor zowel reguliere leerlingen als leerlingen met extra ondersteuning levert dat wat op: het onderwijs en de ondersteuning kan efficiënter worden ingezet! Bovendien betekent minder onnodige bureaucratie voor professionals dat zij meer voldoening en plezier halen uit hun werk. Dat is voor iedereen positief.

Het moet anders!

Wij, Joëlle, Arjan en Marit, strijden tegen onnodige bureaucratie. Want onnodige bureaucratie kost tijd en geld, dat we veel beter aan andere dingen kunnen besteden. Beter onderwijs bijvoorbeeld. Daar gaan wij als kafkabrigadiers voor. De afgelopen jaren hebben we veel leraren en andere professionals in het onderwijs gesproken. Ook zij merken dat bureaucratiebestrijding in het onderwijs geen prioriteit lijkt te hebben. Dat moet anders. En dat kunnen we niet alleen. Omdat de Kafkabrigade onafhankelijk is, hebben we geen vaste financiering. Voor dit project vragen we daarom jouw steun!