Krabbie Krab

~ door Esther van Duin

Krabbie Krab op school, dat is onze goal!

Binnen nu en vijf jaar stapt een groot deel van de Nederlandse scholen over op tabletonderwijs. Vanuit het motto ‘Anders is leuk’ willen Esther van Duin van Stichting Tabletonderwijs Krabbie Krab en OBS de Gouw in Zaandam met de hybride web-app Krabbie Krab een ware “mini revolutie” starten in Onderwijsland. 

In de afgelopen 20 jaar is de woordenschat van kinderen die de basisschool verlaten zorgwekkend teruggelopen. Dat terwijl het beschikken over een uitgebreide woordenschat en deze op de juiste manier kunnen gebruiken juist zo belangrijk is voor hun toekomst. Daarnaast laten onderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk zien dat 25% van leerlingen in de middenbouw en 40% van de bovenbouwleerlingen kampen met leer-leesachterstanden. Klassen zijn groot en de prestatiedruk op leerlingen, leerkrachten en directies is enorm.

Één van de oorzaken van de problemen rond de woordenschat van basisschoolleerlingen is de manier waarop kinderen de leerstof aangeboden krijgen. Veel van de leerstof wordt - net als 30 jaar geleden – nog steeds aangeboden uit boeken, terwijl kinderen tegenwoordig juist zoveel bezig zijn met beelden. In het tijdperk van internet, tablets, smartphones en Youtube wordt de invloed van beelden steeds sterker.

Digitaal Leersysteem Krabbie Krab ziet het steeds meer visuele en online karakter van het leerproces van kinderen op school als middel om de woordenschat van leerlingen te vergroten. Het systeem legt de verbinding tussen taal-kijken, taal-luisteren en taal-begrijpen en biedt iedere leerling de mogelijkheid om zich vanuit zijn eigen niveau verder te ontwikkelen. Verbanden leggen, inzicht krijgen en begrijpen staan centraal in het leersysteem. 

Leren en ervaren met Krabbie Krab

Krabbie Krab combineert  o.a. wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, filosofie en kunst met het trainen van de woordenschat in een tablet/computerprogramma, dat leerlingen vanaf groep 4 aanzet tot vinden van creatieve oplossingen voor de vraagstukken waar ze mee geconfronteerd worden. Beeldmateriaal speelt een centrale rol in de web-App en de bijbehorende educatieve game ‘Karbies Onderwaterwereld’. De leerstof wordt de kinderen aangeboden op een tablet met als uitgangspunt de vier natuurelementen. Elke les begint met een intro over het onderwerp in de vorm van een korte film. Daarna worden vragen gesteld en de opdrachten rond het thema verwerkt. De leerlingen kunnen de lessen en opdrachten volledig zelfstandig volgen en uitvoeren.

Het programma bevat een uitgebreid volgsysteem dat de voortgang van de leerling monitort en de  verwachtingen van de leerkracht/ouder en de leerling bijhoudt. Verbeterpunten worden opgeslagen en herhaald totdat de stof eigen is gemaakt. De docent kan in het programma handvatten/extra materiaal vinden over de behandelde onderwerpen. Krabbie Krab vervangt traditionele toetsen voor presentaties, die de leerlingen stimuleren om samen te werken, te discussieren en de geleerde stof te verspreiden. Voor leerlingen uit de plusklas zijn er voldoende mogelijkheden tot verdieping.

Crowdfunding

Groep 4 van OBS de Gouw start nu met Krabbie Krab op school. Het onderwijsmateriaal behorend bij Krabbie-Krab heeft initiatiefneemster Esther van Duin uit eigen zak gefinancierd. Voor de bouw van het definitieve frame van de hybride web-app, het testen van het systeem en de uitbreiding van de pilot is nog 15.000 euro nodig. Als de crowdfundingactie een succes wordt, kunnen we met elkaar een mini-revolutie in onderwijsland ontketenen en het leerplezier en de woordenschat van duizenden basisschoolleerlingen vergroten. Krabbie Krab op school is onze GOAL! Dus kies snel een leuke tegenprestatie uit en doneer! EXTRA REWARD voor snelle beslissers: De eerste 25 donateurs krijgen naast de geselecteerde tegenprestatie een Opa Octopus knuffel! 

IMG 5854

Initiatiefneemster Esther van Duin

Esther is naast een bevlogen en creatieve onderwijsmaker, ook beelddenker en moeder van twee kinderen waarvan één dyslectisch is. Ze is sinds 1999 werkzaam in het onderwijsveld. Vorig jaar won ze met het Pioniersproject 'De Droom' de Nationale Onderwijsprijs van Noord-Holland.

Wil je meer weten over Krabbie Krab en Esther? Ga naar www.krabbiekrab.nl!