Lef, lol, loslaten en ervaren. Een duurzaam schoolplein voor CBS De Windroos.

~ door Team Windroos

Ontwerp Plein De Windroos

Een actief en groen plein waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

De Windroos is een gemiddeld grote school in het midden van een woonwijk in Zuidhorn. Op de Windroos wordt onderwijs verzorgd aan ± 225 leerlingen met ieder zijn eigen talenten en unieke karakter. Wij zijn een school waar kinderen niet alleen leren op cognitief gebied, maar waar ze ook meesterlijk leren worden in zelfvertrouwen, doorzetten, plezier hebben en verwonderen.

Voor deze leerlingen en de kinderen uit de buurt willen we ons huidige, weinig inspirerende tegelplein met oude toestellen omvormen. We willen graag naar een actief en groen speelplein waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Het ontwerp is vanuit onze kernwaarden: lol, loslaten, lef en ervaren, vormgegeven. Hieronder leest u hoe wij deze kernwaarden hebben vertaald naar het ontwerp en de mogelijkheden van het nieuwe plein. Met het nieuwe plein willen we het buitenspelen stimuleren, kinderen veel plezier laten ervaren in bewegen, ruimte geven om te ontdekken, maar ook het onderwijs meer naar buiten brengen.

Er is al een flink bedrag ingezameld om onze plannen te kunnen realiseren. Om ons doelbedrag te bereiken en het plein helemaal vorm te geven zoals we voor ogen hebben, wordt deze crowdfundingsactie opgestart. We zouden het fantastisch vinden als u een bijdrage zou kunnen leveren middels een donatie!

Wilt u een steentje, struikje, boompje bijdragen?

Wij hopen op uw gift! Alvast heel erg bedankt!

Het team en de kinderen van CBS de Windroos.

Lol: We vinden het belangrijk dat het schoolplein tegemoet komt aan alle kinderen en hun verschillende speelbehoeften. Om te zorgen dat het nieuwe schoolplein aansluit bij de behoeften van de kinderen zijn de leerlingen actief betrokken tijdens de ontwerpfase van het plein. Ook bij de keuze voor het definitieve ontwerp hebben de kinderen een belangrijke stem gehad. Door naast de pauzes het plein bewust te gebruiken als een groen klaslokaal voor groep 1 tot en met 8 wordt het leren voor kinderen leuker en uitdagender.

Loslaten: Er is steeds meer bewijs en besef dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn. Gestructureerde beweeg- en spelactiviteiten zijn echter iets anders dan vrij spel. Hoewel beide zeer waardevol zijn, zijn ze niet uitwisselbaar. Juist even geen gedwongen en/of geleide activiteit is ook van belang. Een groene omgeving kan kinderen hierbij helpen. Om deze reden willen we ook inzetten op een schoolplein met ruimte voor groen en natuurlijke materialen. In een omgeving met natuur vertonen kinderen namelijk meer buitenspel. Een speelomgeving die open en ongestructureerd is nodigt uit tot verkennend spel en ontdekken.

Lef: Buitenspelen biedt kinderen de mogelijkheid om hun fysieke en mentale grenzen te verkennen en helpt hen te ontdekken waar hun talenten liggen. Het plein wordt zo ontworpen dat het uitdagende beweeg- en speelmogelijkheden biedt voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8. We vinden het belangrijk dat kinderen tijdens spel risico’s mogen en kunnen nemen. Het durven nemen van risico’s en deze overwinnen draagt naar onze mening bij aan het zelfvertrouwen van kinderen. Lef doet tevens een beroep op creativiteit.  

Ervaren: Er zal op het nieuwe schoolplein plaats zijn voor verschillende soorten spel omdat kinderen op verschillende manieren spelen. Het schoolplein zien we als een betekenisvolle context waarin kinderen kunnen bewegen, spelen, ontdekken en leren. Daarnaast zullen de kinderen ook een belangrijke rol vervullen bij het met plezier blijven spelen op het plein. De oudere leerlingen zullen na een korte scholing de jongere kinderen begeleiden tijdens speelmomenten.