Een slim schoolgebouw voor OBS De Schalm

~ door Karin Goedegebure & Pamela Tjon Appian