Pianotrap op de Troelstraschool?

~ door Peter Van Os

Een uniek interactief kunstproject dat creativiteit en bewegen stimuleert!

De Pieter Jelles Troelstraschool is een kunstmagneetschool voor basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West. In september 2017 verhuist de school naar een nieuw schoolgebouw. De nieuwe locatie krijgt een hoeksteenfunctie in Nieuw-West. Om de persoonlijke en kunstzinnige ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren én het kunstprofiel van de school uit te dragen, willen wij samen met u op de nieuwe locatie een interactief kunstwerk realiseren in de vorm van een pianotrap.

Muziek en beweging

Muziek en beweging stimuleren de ontwikkeling van kinderen. De wijk Geuzenveld in Amsterdam-West is een plek waar kinderen niet allemaal dezelfde kansen krijgen. Een grote groep kinderen in de wijk groeit op in gezinnen met een zwakke sociaaleconomische situatie. Dit heeft impact op hun basis- en talentontwikkeling. Ook deze kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en uiten. Met uw hulp kan dat!

Door de pianotrap ervaren kinderen plezier en creativiteit bij muziek en beweging. De onderwijsimpact van de trap is dan ook groot en divers. De trap is binnen het leerproces op verschillende manieren in te zetten. Hij kan als onderdeel fungeren binnen het onderwijs én een rol spelen binnen de uitvoeringen en presentaties die de leerlingen op school geven. Daarnaast is de trap - met behulp van de bijgeleverde software - een fantastisch hulpmiddel bij het oefenen van reken- en taalvaardigheden. De kinderen zullen de pianotrap met plezier betreden en genieten van de muziek die ze ermee kunnen maken.

Crowdfunding

Om de pianotrap op de nieuwe locatie te kunnen realiseren is in totaal €40.000 nodig. Aangezien de verhuisdatum nadert, dringt de tijd. Daarom is ons doel om dit bedrag de komende weken op verschillende manieren in te zamelen. Naast de opbrengst van de sponsorloop, de grote marktdag waarop de kinderen hun eigen kunstwerken verkopen en de bijdragen van een aantal partners, doen we via deze crowdfundingactie een beroep op u!

Draagt u de school en wijk een warm hart toe en wilt u meedoen? Dat kan, graag zelfs! Doneer snel via de oranje knoppen rechts op deze campagnepagina en deel ons verhaal via e-mail, social media of – beter nog – een goed gesprek met uw netwerk.

Het doelbedrag van onze crowdfundingcampagne is €3.000, maar we hopen veel meer in te zamelen, zodat we op de einddatum met alle acties van de leerlingen, ambassadeurs en partners de benodigde €40.000 hebben ingezameld om dit belangrijke en bijzondere kunstproject met elkaar te kunnen realiseren. 

Groei, plezier & kunst

De pianotrap is veel meer dan een lesmiddel dat we kunnen inzetten bij vakken als muziek, rekenen, sport en presentaties De trap staat op verschillende manieren symbool voor de leerlingen van onze school en de kinderen uit de wijk. Hij symboliseert de weg naar boven en naar succes. We motiveren de kinderen met de pianotrap om spelenderwijs te bewegen. We laten ze zien dat alles mogelijk is, want, als een trap muziek kan maken wat kan er dan nog meer?

Kunstmagneetschool

Op de Troelstraschool wordt naast de ‘traditionele’ vakken als taal, rekenen, lezen, wereldoriëntatie, etc. ook in ruime mate aandacht besteed aan de kunstzinnige ontwikkeling van de kinderen. Zo zijn er vakdocenten voor zingen, instrumentale oriëntatie en beeldende vorming. Kinderen krijgen de gelegenheid zich veelzijdig te uiten, zowel in de leervakken als in woord, gebaar en in creativiteit. Het doel is een evenwichtige persoonsontwikkeling.

Zweden

Wij hebben ons laten inspireren door de in Zweden gesponsorde pianotrap. De trap ziet er, zoals het filmpje laat zien, letterlijk uit als een piano en maakt bij het lopen naar de eerste verdieping geluiden. Bent u net als wij enthousiast en geïnspireerd geraakt? Kom in actie en steun de realisatie van de pianotrap!

Namens onze kinderen, ontzettend bedankt!