Pianotrap op de Troelstraschool?

~ door Peter Van Os