Red de Nederlandse school in Rome!

~ door Annemarie Pijl & Tessa Vrijmoed

"Een andere taal is een andere kijk op de wereld"

Met deze woorden sloeg Federico Fellini in de vorige eeuw de spijker op zijn kop. De Italiaanse regisseur won vier Oscars voor beste buitenlandse film en kan met recht beschouwd worden als iemand die zich staande wist te houden in de internationale wereld. In het huidige tijdperk, waarin globalisering het onderwerp van de dag is, lijkt dit citaat zelfs nog meer op zijn plaats. Taalverwerving is een essentieel element in de ontwikkeling van een kind en wie meerdere talen spreekt heeft een streepje voor. De leerlingen van de Nederlandse School in Rome spreken meerdere talen. Maar helaas is het voortbestaan van ‘t Kofschip niet zeker. U kunt helpen!

Wat is een NTC-school?

De Nederlandse School ‘t Kofschip in Rome is een van de ruim 190 NTC-scholen wereldwijd: scholen, die Nederlandse Taal en Cultuur onderwijzen. De in totaal bijna 15.000 leerlingen krijgen iedere week drie uur Nederlandse les. Het gaat om kinderen die minstens één Nederlandstalige ouder hebben en doordeweeks naar de dagschool gaan van het land waar ze wonen. De kinderen groeien dus tweetalig op en voelen zich in verschillende culturen thuis.

De Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) geeft, in samenwerking met de Onderwijsinspectie, advies en ondersteuning aan de scholen in het buitenland en verstrekt de subidie van 250 euro per kind van het Ministerie van OCW. Echter: de Nederlandse regering heeft besloten na 2016 te stoppen met het verstrekken van subsidie. Dit betekent dat het voortbestaan van al deze scholen op het spel staat.

Waarom hebben wij uw hulp nodig?

Om zich te wapenen tegen het toekomstige geldgebrek, is ’t Kofschip al begonnen met verhoging van de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit heeft een grote daling in het aantal leerlingen teweeggebracht, want het bleek niet voor elke familie even makkelijk om honderden euro’s extra per jaar op te hoesten. Met andere woorden, om het bestaan van de school en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen is er hulp van buitenaf nodig. Om die reden hebben de ouders, leerlingen en leerkrachten van ’t Kofschip de koppen bij elkaar gestoken en deze geldinzamelingsactie georganiseerd voor de aanschaf van leermiddelen, bijscholing van docenten en de huur van leslokalen. Draagt u ook een steentje bij? Het gaat om de toekomst van kinderen die zich als geen ander thuis voelen in verschillende werelden. Kinderen zonder vooroordelen over cultuur of herkomst. Kinderen voor wie moeilijke woorden als ‘verificatie’ eenvoudig klinken en die liever ‘corrigeren’ zeggen dan ‘nakijken’. Kinderen die creatief met taal zijn en een tuinman omschrijven als een ‘plantenzetter’. Kinderen die met opa en oma willen praten. Kinderen die later aan een Nederlandstalige universiteit willen studeren of een rol gaan spelen in het Nederlands-Italiaanse bedrijfsleven.

Wat vinden de leerlingen zelf?

De school bedankt u graag voor uw gift met een paar aantrekkelijke presentjes die u hiernaast op een rij ziet staan. Helpt u alstublieft de Vlaamse en Nederlandse kinderen in Rome, ze zullen u er een leven lang dankbaar voor zijn. Mogen onderstaande uitspraken van de leerlingen hier een hartverwarmend bewijs van zijn. Veel dank voor uw donatie, ook namens de mini-Totti’s, Obamaatjes en Fellini’s in spe: grazie!

Sophie & Nicole, 7 jaar: 'Wij vinden de Nederlandse School leuk, omdat het fantastisch is. Je leert veel en de Nederlandse juffen zijn leuk. Wij willen meer en meer Nederlands praten. Breng onze school niet weg.' 

Maarten, 9 jaar: 'Ik vind voetbal leuk en ik wil graag voetballer worden, maar een voetballer moet heel goed talen spreken en ik vind Nederlands een hele moeilijke maar leuke taal. Mijn juf Rinske is de beste.' 

Nicola, 10 jaar: 'Hoi wereld! Op ‘t Kofschip doen wij spelling, taal, woordenschat en andere leuke dingen. We hebben pauze en we spelen buiten. We nemen boeken mee naar huis. Kom op Nederland!!!'