Rots en Water training op De Polderhof

~ door Femke van Sommeren

Foto projectpagina

Op Daltonschool De Polderhof in Oss hebben we sinds dit schooljaar twee gecertificeerde Rots en Water trainers in huis. Zij zijn onlangs begonnen met een pilot Rots en Water training voor een aantal leerlingen uit groep 8, die binnenkort de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. In de training worden de leerlingen dusdanig voorbereid op het VO, dat zij daar na de zomervakantie een stevige start kunnen maken. Ze ontwikkelen positieve sociale vaardigheden en/of leren zich voldoende weerbaar op te stellen.

Om de succesvolle Rots en Water training een vaste plek te geven in ons onderwijsaanbod, hebben onze trainers een aantal materialen nodig. Zo is het in ieder geval noodzakelijk dat per twee deelnemende leerlingen een stootkussen beschikbaar is. Om de stootkussens en andere materialen aan te kunnen schaffen, maar ook wat promotiemateriaal te kunnen ontwikkelen, is 500 euro nodig. Dat bedrag gaan we crowdfunden!

We willen een veilige school zijn voor een ieder die bij ons binnenkomt. Daarom investeren we in een sterk weerbaarheids- en anti-pestprogramma, dat de ontwikkeling van sociale vaardigheden combineert met weerbaarheidstraining. Uiteindelijk is het ons doel dat onze leerlingen de school verlaten met een grote mate van zelfstandigheid en weten wat ze willen en kunnen. Wil jij ook dat Daltonschool De Polderhof over voldoende materialen beschikt om de Rots en Water training structureel te kunnen aanbieden aan die leerlingen die dat nodig hebben? Doneer!