Hallo Muziek

~ door Marjo Fokkema

Geef jij de kinderen van Basisschool De Ark een instrument in handen?

Gun jij deze kinderen hun muzikale droom?

Op basisschool De Ark in Haarlem krijgen al 400 kinderen 32 weken per jaar muziekles in de klas. Dat gebeurt zonder enige vorm van subsidie! Wat in 2011 begon als een proefproject met drie groepen, is in twee jaar tijd uitgegroeid tot een muzikale beweging in basisschool De Ark. Maar liefst 19 groepen van zo’n 30 kinderen krijgen gedurende het hele schooljaar eenmaal per week muziekles. Dit schooljaar zijn 90 kinderen van groep 5 gestart met muzikaal ontdekken in de koorklas. Nu staan zij te popelen om viool, cello of contrabas te gaan spelen.

Basisschool De Ark heeft al 78 instrumenten kunnen regelen, maar er is nog € 5.000,00 nodig om de laatste instrumenten aan te schaffen. Deze instrumenten kunnen dan door alle kinderen op de Ark worden gebruikt. Ben jij degene die de muzikale droom van deze schoolkinderen laat uitkomen?

Muziek maakt slim

Basisschool De Ark is een actieve school waar 650 kinderen enthousiast leren en talenten ontwikkelen. Muziek heeft inmiddels een vaste plek in het lesprogramma. Deze lessen worden verzorgd door Hallo Muziek. De Ark kiest nadrukkelijk voor een hoge artistieke kwaliteit van de muziekles. Goede kwaliteit begint met goede muziekvakdocenten en een doorgaande leerlijn voor alle kinderen in de school. Kinderen moeten overal kunnen leren: 24 uur per dag. Leren doe je ook tijdens het sporten, bij cultuurbeleving, tijdens de toneellessen en tijdens de muzieklessen. We vinden het belangrijk dat kinderen enthousiast worden om te leren. Dat ze plezier hebben in het leren zelf.

Muziek is leuk

Het gaat op school om kennis én vaardigheden. Muziek maken is voor ons een belangrijke vaardigheid. Dit bewijst zich wekelijks in de muzieklespraktijk en is ook wetenschappelijk aangetoond. De muzieklessen verbinden eveneens de ouders. Dat merk je tijdens de zeer druk bezochte openbare lessen. De ouders komen naar hun kinderen kijken en luisteren. Zij zien de kinderen op een ander manier met elkaar bezig: als groep, zingend, bewegend, met kleine of grote instrumenten. Het is genieten om te zien hoe geconcentreerd de kinderen spelen en hoeveel plezier zij daaraan beleven. Op 17 mei kunnen de ouders tijdens de Ark-dag zelf meespelen in een workshop voor ouders.

We zijn er bijna!

Basisschool De Ark investeert flink in het muziekonderwijs. Dat gebeurt voor een groot deel op eigen kracht, want voor werkelijke duurzame muziekeducatie verstrekt de overheid nog geen subsidie. Daarom doet De Ark een beroep op de omgeving van de school: ouders, grootouders, sponsoren, bedrijven en andere donateurs. De muziekinstrumenten schaft de school zelf aan.

We zijn al een heel eind op weg! Geef jij de kinderen van De Ark een instrument in handen?