Wat is crowdfunding?

Met crowdfunding maakt een groep mensen een concreet  en haalbaar project financieel mogelijk. Crowdfunding is niet nieuw, maar door de snelle groei van online communities en social media is het steeds makkelijker geworden om geld in te zamelen via grote groepen mensen. Crowdfunding kan over van alles gaan, zolang het doel tastbaar, haalbaar en urgent is en het een persoonlijk element bevat. Het gaat bij crowdfunding niet om financiering door banken of overheden, maar zoals gezegd om het financieel mogelijk maken van concrete projecten door het publiek.

Wat is het doelbedrag?

Het doelbedrag is het bedrag dat voorafgaand aan de crowdfundingactie door de school is vastgesteld als het minimaal op te halen geldbedrag om het initiatief te kunnen realiseren. Een actie op www.geefonderwijs.nl is geslaagd als het doelbedrag binnen de gestelde termijn wordt opgehaald.

Wat is Geef Onderwijs?

Geef Onderwijs is een crowdfundingplatform voor scholen. Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen voor waardevolle onderwijsinitiatieven die op school of in de klas zijn ontstaan.

Geef Onderwijs helpt Nederlandse scholen hun onderwijsprojecten te realiseren met behulp van donaties en expertise uit de crowd. Het maakt investeren in onderwijs leuk en eenvoudig en biedt een duurzame en bottom-up oplossing voor het groeiend tekort aan financiële middelen in het onderwijs. Door te laten zien dat goede ideeën die op school en in de klas zijn ontstaan met de bijdragen van velen gerealiseerd kunnen worden, hopen we de Nederlandse onderwijsomgeving en haar belanghebbenden te inspireren. Het uiteindelijke doel: Met elkaar het Nederlandse onderwijs verbeteren, ondernemerschap op scholen bevorderen en de maatschappelijke betrokkenheid bij onderwijs vergroten.

Waarom Geef Onderwijs?

Veel goede ideeën die in de klas of op school ontstaan, worden door gebrek aan geld en tijd nooit gerealiseerd. Nederlandse scholen hebben behoefte aan meer ruimte om creatieve oplossingen te vinden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tegelijkertijd is er vanuit de maatschappij en overheid een steeds grotere vraag naar onderwijsvernieuwing. Op en rond scholen zijn veel mensen actief die de dagelijkse lespraktijk willen en kunnen verrijken met goede ideeën die in de klas of op school zijn ontstaan. Helaas zijn financieringsmogelijkheden voor scholen vaak beperkt. Daar brengt Geef Onderwijs verandering in.

Hoe is Geef Onderwijs georganiseerd?

Geef Onderwijs is onderdeel van Verus. Het management wordt gevoerd door Verus, waarbij de financiële controle is uitbesteed aan Buckaroo en de accountant van Verus. Wil je platformpartner worden van Geef Onderwijs of zie je andere samenwerkingsmogelijkheden met Geef Onderwijs? Neem contact op met Erianne Hoogerbrugge via info@geefonderwijs.nl.

Hoe verdient Geef Onderwijs geld?

Geef Onderwijs heeft geen winststreven. Om het platform financieel gezond te houden hanteren we een verdienmodel waarbij 5% van een succesvol gefinancierd project ten goede komt aan Geef Onderwijs. Daarnaast vragen we voor projecten met een doelbedrag onder de 5.000 euro een startbijdrage van 50 euro en voor projecten met een doelbedrag vanaf 5.000 euro een startfee van 100 euro. De startbijdrage wordt als eerste donatie zichtbaar op de projectpagina. Bij een niet succesvolle campagne blijft het bedrag staan bij Geef Onderwijs. Van bovengenoemde inkomsten ondersteunen en begeleiden we scholen in hun crowdfundingacties, onderhouden en verbeteren we de website en financieren we een deel van de transactiekosten. 

Hoe werkt het belastingtechnisch?

Geef Onderwijs heeft geen ANBI status. Hierdoor zijn donaties aan projecten op Geef Onderwijs niet fiscaal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Is er een minimum donatie?

Je kunt al doneren vanaf 5,- euro.

Wat gebeurt er met mijn donatie zolang het doelbedrag van het project nog niet is ingezameld?

Zolang de actie op Geef Onderwijs loopt, staan alle donaties veilig op een afzonderlijke rekening van Payment Service Provider Buckaroo en behoren ze toe aan degenen die het geld hebben overgemaakt. Zodra het project het volledige doelbedrag heeft ingezameld en de deadline is verstreken, wordt het bedrag overgemaakt naar de school. Wanneer een crowdfundingactie niet succesvol is krijg je als donateur de mogelijkheid om je donatie terug te laten storten op je rekening.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van een project?

De initiatiefnemer(s) van een project plaatsen op www.geefonderwijs.nl regelmatig updates over de voortgang van de crowdfundingactie en het project. Rond de einddatum van de actie ontvang je als donateur bericht waarin we je informeren of het doelbedrag volledig is ingezameld en de campagne succesvol is geweest. De initiatiefnemer gaat zodra de school het geld gestort heeft gekregen van start met zijn/haar project en plaatst ook hier regelmatig updates over op de projectpagina van Geef Onderwijs.

Hoe weet ik of initiatiefnemers van projecten op Geef Onderwijs betrouwbaar zijn?

Het team van Geef Onderwijs heeft voor plaatsing van het project op de website uitgebreid contact met de initiatiefnemer en onderwijsstelling. Daarnaast is het altijd mogelijk om per e-mail zelf contact te leggen met de initiatiefnemer. Geef Onderwijs plaatst alleen projecten op haar website waarvoor binnen de school voldoende draagvlak bestaat en de schoolleiding schriftelijk verklaard heeft akkoord te gaan met de plaatsing van het initiatief op www.geefonderwijs.nl

Ik wil naast mijn donatie op een andere manier bijdragen aan het project. Kan dat?

Je helpt een initiatiefnemer en school door je netwerk in te schakelen. Ken je andere potentiële donateurs? Deel je netwerk! Heb je ideeën die het succes van de actie vergroten? Deel je kennis! Wil je vanuit je eigen expertise bijdragen aan de uitvoering van het project of initiatief? Neem direct contact op met de initiatiefnemer of mail ons via info@geefonderwijs.nl en wordt deel van het succes van het project.

Wie kunnen doneren?

Bedrijven, instellingen, natuurlijke personen ofwel iedereen die ouder dan 18 jaar en handelingsbekwaam is kan doneren.

Betaal ik transactiekosten?

Om onze dienstverlening voor scholen zo toegankelijk mogelijk te houden, brengen we per transactie 0,65 eurocent in rekening. Met dit bedrag financieren we de transactie- en administratiekosten van het donatiesysteem. De transactiekosten worden opgeteld bij het door jou gekozen donatiebedrag. 

Hoe werkt het voor donateurs?

  1. Kies je project Wanneer je op een project uit het overzicht klikt, word je doorgestuurd naar de desbetreffende projectpagina. Op de projectpagina vind je alle informatie over het project, de school en het doelbedrag.
  2. Bepaal je donatie en de bijbehorende tegenprestatie Rechts op de projectpagina zie je het overzicht van de donatie mogelijkheden en de bijbehorende tegenprestaties. Kies de donatie die jij wilt doen door te klikken op het desbetreffende bedrag of op de ‘Geef aan dit project’ knop.
  3. Checkout Op de vervolgpagina kies je je donatie, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en bevestig je het bedrag door op de oranje ‘doneer via Ideal’ knop te drukken. We vragen je e-mailadres om je op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van het project en er voor te zorgen dat je de tegenprestatie van je donatie kunt ontvangen.
  4. Controleer de betaling Controleer voor je wordt doorgestuurd naar Buckaroo de betalingsgegevens en het door jou gekozen project. Aan het doen van een donatie zitten transactiekosten verbonden voor het gebruik van Ideal. Deze zijn voor rekening van de donateurs. De hoogte van de transactiekosten zijn EUR 0.65 per transactie. 
  5. Betaal via iDEAL. Na betaling krijg je per mail een bevestiging en een link naar de donatie overeenkomst. Zolang de actie op Geef Onderwijs loopt, staan alle donaties veilig op een afzonderlijke rekening en behoren ze toe aan degenen die het geld hebben overgemaakt.
  6. Bedankt voor je donatie! Laat je vrienden weten hoe gaaf dit project is. Deel het op Facebook of Twitter.
  7. Doelbedrag ingezameld? Rond de einddatum van de campagne ontvang je als donateur bericht waarin we je informeren of de crowdfundingcampagne succesvol is geweest. Wanneer minimaal 50 % van het doelbedrag van een project is ingezameld, is de crowdfundingactie succesvol en wordt het ingezamelde bedrag overgemaakt naar de school. Wanneer minder dan 50% van het doelbedrag is ingezameld, kun je er als donateur voor kiezen om je bijdrage toch aan de school te geven of teruggestort te krijgen. 
  8. Blijf op de hoogte van de voortgang van het project De initiatiefnemer(s) van een project plaatsen op www.geefonderwijs.nl regelmatig updates over de voortgang van de het project. 
  9. Ontvang je tegenprestatie Na de afgesproken termijn ontvang je de tegenprestatie die hoort bij jouw donatie.

Welk type projecten vind ik op Geef Onderwijs?

Op www.geefonderwijs.nl vind je schoolprojecten, noodzakelijke materialen en onderwijsinitiatieven die op school of in de klas zijn ontstaan en waar een externe financieringsbehoefte voor bestaat. Het team van Geef Onderwijs toetst voor plaatsing op de website of een initiatief/project voldoet aan een aantal basisvoorwaarden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de financieringsbehoefte, het plan van aanpak en de verwachte impact van het initiatief op het onderwijs en de onderwijsomgeving. We gaan altijd na of de initiatiefnemer een crowdfundingactie met toestemming van de schoolleiding van start gaat.

Zijn er kosten verbonden aan het plaatsen van een project op Geef Onderwijs?

We vragen scholen een startbijdrage van 50 euro voor projecten met een doelbedrag onder de 5.000 euro en 100 euro voor projecten met een doelbedrag vanaf 5.000 euro. De startbijdrage wordt als eerste donatie zichtbaar op de projectpagina. Bij een niet succesvolle campagne blijft het bedrag staan bij Geef Onderwijs. Bovendien komt 5% van een succesvol gefinancierd project ten goede van Geef Onderwijs.

Hoe lang staat een project op de website van Geef Onderwijs?

De tijdsduur van een crowdfundingcampagne op Geef Onderwijs is beperkt tot een vooraf afgesproken periode van 30-90 dagen. De school bepaalt de lengte van deze periode.

Aan welke voorwaarden moet een project voldoen?

Op www.geefonderwijs.nl vind je zinvolle schoolprojecten en inspirerende onderwijsinitiatieven van scholen waar een externe financieringsbehoefte voor bestaat. Het team van Geef Onderwijs toetst vooraf of een initiatief/project voldoet aan een aantal basisvoorwaarden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de financieringsbehoefte, de noodzaak, het plan van aanpak en de verwachte impact van het initiatief op het onderwijs. We gaan altijd na of de initiatiefnemer het project met toestemming van de schoolleiding presenteert op www.geefonderwijs.nl.

Dit zijn onze basisvoorwaarden: Het project moet aantoonbaar positieve impact hebben op het onderwijs en passen binnen de doorgaande ontwikkelingslijn, het schoolbeleid, de doelstellingen en de pedagogische aanpak van de desbetreffende instelling. Voor aangemelde initiatieven dient binnen de schoolorganisatie draagvlak te zijn. Geef Onderwijs steunt geen initiatieven die een gezonde levensstijl of gezond gedrag van de leerlingen negatief beïnvloeden. Om de continuïteit van het onderwijs te garanderen faciliteert Geef Onderwijs bovendien geen crowdfundingacties ten behoeve van aan de school wettelijk opgedragen kernactiviteiten. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Hoe meld ik een project aan?

Om een project aan te melden stuur je een e-mail naar info@geefonderwijs.nl met daarin een korte omschrijving van het project, materiaal of initiatief, het doelbedrag, je rol binnen de school en je contactgegevens. We bespreken nieuwe projecten of initiatieven wekelijks in ons team. Je ontvangt binnen 5 werkdagen reactie van ons. Wanneer je idee voldoet aan de basisvoorwaarden voor projecten op Geef Onderwijs ontvang je van ons de benodigde formulieren om je idee officieel aan te melden. Geef Onderwijs steunt alleen projecten waarvoor akkoord is gegeven door de schoolleiding.

Wie kan een project plaatsen op Geef Onderwijs?

In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder als initiatiefnemer een project aanmelden op www.geefonderwijs.nl. Uiteindelijke plaatsing van een initiatief op de website van Geef Onderwijs gebeurt alleen met schriftelijke toestemming van de desbetreffende schoolleiding.

Wat gebeurt er als het doelbedrag niet wordt bereikt?

Wanneer voor een initiatief binnen de looptijd van de crowdfundingactie niet minimaal 50% van het doelbedrag wordt ingezameld, ontvangen donateurs een bericht waarin ze er voor kunnen kiezen om hun bijdrage toch aan de school te doneren of teruggestort te krijgen. 

Wat gebeurt er zodra het doelbedrag van een initiatief op Geef Onderwijs gehaald is?

Om ondernemerschap op scholen te stimuleren kunnen initiatiefnemers meer dan 100% van het doelbedrag inzamelen. Het extra geld moet ten goede komen van het project. We vragen de initiatiefnemer om in een update aan te geven hoe het extra geld ingezet gaat worden. Zodra de deadline is verstreken en het doelbedrag is ingezameld, wordt het bedrag overgemaakt naar de school.