Via Geef Onderwijs kan iedereen waardevolle onderwijs initiatieven realiseren.

Stel je voor dat geld geen rol speelt in onderwijsland. Dat we op het gebied van innoverende schoolprojecten en waardevolle onderwijsinitiatieven alles kunnen bereiken en realiseren wat we willen. Dat niets te gek is en iedereen het verschil kan maken. Dat naast beleidsmakers en onderwijsdeskundigen ook ouders, leerlingen, bedrijven en organisaties het Nederlandse onderwijs kunnen vormgeven. Dan zouden we met elkaar enorme veranderingen teweeg kunnen brengen in het onderwijs. Dat doen we met Geef Onderwijs – met elkaar het onderwijs verbeteren én de crowd stimuleren zélf actie te ondernemen.

We maken investeren in onderwijs leuk en eenvoudig en bieden een duurzame en bottom-up oplossing voor het groeiend tekort aan financiële middelen in het onderwijs. Het uiteindelijke doel: met elkaar mooie dingen realiseren in het Nederlandse onderwijs, ondernemerschap & innovatie op scholen bevorderen, de financiële zelfredzaamheid van scholen vergroten en de betrokkenheid bij onderwijs stimuleren.

Nederlandse scholen hebben behoefte aan meer ruimte om creatieve oplossingen te vinden die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Op en rond scholen zijn veel mensen actief die de dagelijkse lespraktijk willen en kunnen verrijken met goede ideeën die in de klas, op school, thuis aan de eettafel of op het werk zijn ontstaan. Financieringsmogelijkheden zijn vaak beperkt en veel initiatieven passen niet binnen de criteria van bestaande subsidieprogramma’s. Daar brengen we met Geef Onderwijs verandering in.

Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen voor waardevolle onderwijsinitiatieven van scholen. Crowdfunding in het onderwijs kan bijna overal over gaan. Of het nu de financiering van de moestuin voor een vakoverstijgende leerlijn is, een compleet nieuw onderwijsconcept, muziekinstrumenten voor de middenbouw, een excursie naar het Rijksmuseum, het niet langer gesubsidieerde verkeersexamen of een aanvulling op de internationaliseringsactiviteiten, het kan!

Heb jij een goed idee? Laat het ons hier weten!