Wat is crowdfunding?

Met crowdfunding maakt een groep mensen een concreet project, initiatief of ideaal financieel mogelijk. Het gaat bij crowdfunding niet om lange termijn doelen en financiering door banken of overheden, maar om het financieel mogelijk maken van concrete projecten door het publiek. Bij crowdfunding bepaalt de crowd ofwel het publiek welke projecten, initiatieven, doelen of idealen de moeite van het financieren waard zijn.

Welke vormen van crowdfunding zijn er?

Crowdfunding via Geef Onderwijs gebeurt uitsluitend in de vorm van donaties of sponsoring waarbij geld gegeven wordt zonder een financiële winstverwachting. De meeste Nederlandse crowdfundingprojecten worden commercieel gesteund middels voorfinanciering, een lening of een investering waarbij de crowd ofwel profiteert van het bedrijfsresultaat of aandeelhouder wordt.

Wie is de crowd?

De crowd is simpelweg de massa of het publiek en kan bestaan uit allerlei partijen en individuen. In het geval van Geef Onderwijs onderscheiden we het netwerk van de school en haar betrokkenen, de lokale omgeving van de instelling en andere regionale en landelijke belanghebbenden.

Hoe werkt crowdfunding?

Het idee achter crowdfunding is eenvoudig: een initiatiefnemer van een project presenteert zijn idee op een crowdfundingplatform waarna geïnteresseerden uit het eigen netwerk, de lokale omgeving en andere stakeholders het project financieren en delen binnen hun eigen netwerk. Supporters wordt als blijk van dank voor hun bijdrage een toepasselijke tegenprestatie in het vooruitzicht gesteld.

Waarom werkt crowdfunding?

Crowdfunding werkt omdat het goed voelt om iets mogelijk te maken, om te zien dat door jouw bijdrage een concreet doel bereikt wordt of een droom wordt waargemaakt. Door de snelle groei van online communities en social media kunnen bovendien grote groepen mensen met gedeelde interesses gericht en eenvoudig bereikt worden.